Al tientallen jaren worden sinterbronzen glijlagers succesvol toegepast in de algemene machinebouw. Sinterbrons glijlagers zijn compact, eenvoudig te monteren en bovendien zelfsmerend, dus nagenoeg onderhoudsvrij.

Produktie sinterbronzen glijlagers
Sinterbronzen glijlagers worden gefabriceerd door een mengsel van bronspoeder onder hoge druk samen te persen tot een vast deel. Vervolgens wordt het metaal bij een specifieke temperatuur gesinterd. Dit gebeurt in een sinteroven, een zogenaamde doorloop-oven waar de glijlagers op een lopende band langzaam doorgevoerd worden. Bij het sinteren wordt het bronspoeder verhit tot vlak tegen de smelttemperatuur. Hierdoor verbinden de de korreldeeltjes zich met elkaar en verkrijgt het glijlager zijn sterkte. Tenslotte worden de glijlagers gekalibreerd voor de gewenste afmeting en tolerantie.

Impregneren
Door het samenpersen van het metaalpoeder blijft er circa 25 tot 30% porositeit bestaan. Deze ruimte wordt vervolgens geïmpregneerd met olie. Door het roteren van een as in de sinterbronzen glijlagerbus wordt de olie naar het contactvlak gezogen. De warmteontwikkeling in het contactvlak zorgt voor nog meer toevoer van olie. Op deze manier ontstaat een hydro - dynamische smering. Zo zijn glijsnelheden tot 5 m/s haalbaar. 

Vaste smeerstoffen
Behalve impregneren met olie is het ook mogelijk om vaste smeerstoffen toe te voegen zoals grafiet of MoS2. Het toevoegen voor deze types gebeurt niet achteraf zoals bij de olie toevoeging. De vaste smeerstoffen worden vermengd met het bronspoeder vóór het samenpersen en sinterproces. Deze uitvoeringen worden met name gebruikt bij hogere temperaturen.

Metaallegeringen
Naast sinterbrons is het ook mogelijk om ijzer te sinteren. Ook andere metaallegeringen zijn mogelijk, zoals Ferrobrons. Ferrobrons is statisch hoger belastbaar en slijtvaster dan sinterbrons. De glijlagers voldoen aan de RoHS normen.

Speciale smeermiddelen
Standaard worden de sinterbrons glijlagers voorzien van smeerolie VG68. Ook speciale smeermiddelen kunnen worden toegevoegd. Bijvoorbeeld olie geschikt voor voedingsmiddelen, de zogenaamde Foodgrade lubricants. Maar ook voor hoog temperatuur toepassingen, of juist extreem lage temperaturen. Het is zelfs mogelijk om stralingbestendige olie te impregneren voor toepassing in medische apparatuur.

Klik hier voor de product pagina: sinterbrons glijlagers
kracht online catalogus
 

Adres

I.B. KRACHT b.v.
Populierendreef 329
2272 RH VOORBURG
Nederland

Contactgegevens

Telefoon  : +31 70 3876800
Fax  :         +31 70 3863885
Email  :      info@kracht.nl