Strona głównaProduktyAktualności O nas Obsługa Kontakt

Kodeks postępowania

W IB Kracht prowadzimy interesy w sposób uczciwy, etyczny i zrównoważony. Respektujemy międzynarodowe zasady i standardy etyki biznesowej. W naszej firmie wynik ekonomiczny, odpowiedzialność społeczna i oddziaływanie na środowisko są zbalansowane.

 

 

W IB Kracht zasady bezpieczeństwa nie podlegają kompromisom. Istotne jest dla nas dobro naszych pracowników. Staramy się też chronić środowisko i ludzi wokół nas.

 

Prowadzimy nasz biznes uczciwie

 

·       Przestrzegamy wszystkich praw i przepisów.

·       Prowadzimy działalność bez przyjmowania lub wręczania niewłaściwych korzyści czy nielegalnych zachęt, które mogłyby być uznane za próbę wpłynięcia na decydentów.

·       Unikamy sytuacji sprzyjających korupcji, defraudacji i szantażu.

·       Przestrzegamy praw uczciwej konkurencji i ustawodawstwa antymonopolowego.

·       Respektujemy własność intelektualną oraz chronimy dane osobowe.

·       Implementuejemy systemy, kontrole i procesy promujące przestrzeganie praw i zasad biznesu, takie jak np. treningi, monitoring czy mechanizmy audytów.

 

Respektujemy prawa człowieka i zapewniamy odpowiednie warunki pracy

 

·       Traktujemy pracowników z szacunkiem, nigdy nie wykorzystujemy ich fizycznie lub psychicznie.

·       Nigdy nie stosujemy pracy przymusowej ani nie wykorzystujemy pracy dzieci.

·       Respektujemy międzynarodowo uznane prawa pracownicze, włącznie z prawem do zrzeszania się w  stowarzyszania i związki zawodowe.

·       Wypłacamy wynagrodzenia zgodnie z przepisami, uwzględniając  płacę minimalną, godziny nadliczbowe oraz pozostałe należne korzyści.

·       Unikamy wszelkiej formy dyskryminacji ze względu na rasę, wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, tóżsamość etniczną, niepełnosprawność, ciążę, przekonania religijne, przynależność polityczną czy członkowstwo w związkach zawodowych.

·       Tworzymy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. W razie potrzeby, dostarczamy naszym pracownikom wyposażenie ochronne oraz zapewniamy szkolenia bezpieczeństwa.

 

Chronimy środowisko

·       Uzyskujemy i utrzymujemy potrzebne pozwolenia oraz  certyfikaty środowiskowe. Trzymamy się wszystkich praw i zasad ochrony środowiska.

·       Przez odpowiednie procesy i procedury prowadzimy efektywną politykę gospodarczą  zmniejszającą jej wpływ na środowisko.

Oczekujemy tych samych wartości od naszych dostawców i pozostałych partnerów.

IB Kracht utrzymuje kontakty biznesowe tylko z niezawodnymi dostawcami i partnerami, którzy wykazują tę samą rozwagę względem środowiska i społeczeństwa.

 

2019-10-15

R. Groen,

Dyrektor Zarządzający IB Kracht bv
Proszę czekać…
Jeśli strona nie reaguje,
prosimy o kontakt.

Dane kontakowe Zamknij